Företaget

Kompromisslös kvalitet och leveranssäkerhet sedan 1998

Jukajan Ristikko bedriver sin verksamhet på en plats där det redan i början av 1900-talet fanns en sågverksamhet. År 1998 startades verksamheten av en grupp bestående av sex entreprenörer, och huvudprodukten blev takstolar. Trots en del motgångar kom verksamheten igång direkt, och företaget började sin stadiga tillväxt. Utöver takstolar består en stor del av verksamheten idag av vidarebehandling av sågat virke, produktion av lättimmerprodukter samt andra träkomponenter.

Nyckeln till framgången har varit en kompromisslös satsning på kvalitet. Vi har alltid strävat efter att göra vårt arbete så bra som möjligt. Vi kan garantera våra kunder kvalitetsarbete och leveranssäkerhet. 

Tack till och från alla hantverkare

Vi är också stolta över att Jukajans takstolar lovordas av hantverkare. De rekommenderar oss till alla som efterfrågar riktigt bra takstolar. Man kan inte lura yrkesmän med vackra ord och blänkande ytor. De rekommenderar endast produkter som uppfyller kvalitetskraven. Vi ska även i framtiden göra oss förtjänta av deras lovord.

Erfarenhet är en av våra styrkor

Företagets kärngrupp har över 20 års erfarenhet inom branschen. I våra verksamhetslokaler på 10 000 m2 finns, beroende på säsong, runt 25–30 yrkeskunniga personer inom byggnadssektorn.

KONTAKTA OSS

Kvalitetsarbete med leveranssäkerhet – takstolar, vidarebehandlat sågat virke, lättimmerprodukter samt andra träkomponenter.

› KONTAKTA OSS